Презентация

ENERGOKOMPLET, s.r.o.

Каталоги

Продукция

O spoločnosti

Základné informácie

Spoločnosť ENERGOKOMPLET, s.r.o. sa špecializuje na dodávkach, montáži, uvedení do prevádzky a údržbe inžinierskych a technologických zariadení z Európy pre Hi-Tech výrobu s čistými priestormi. Našimi zákazníkmi sú podniky, ktoré pôsobia v oblasti mikroelektroniky, jemnej mechaniky a optiky, fotovoltaiky, vedeckých výskumov ako aj farmácii a medicíny.

Prítomnosť rusky hovoriacich obchodných a technických odborníkov v Rusku nám umožňuje ľahko vykonávať komunikáciu so zákazníkom, gramotne a operatívne riešiť všetky prípadné otázky vo všetkých etapách projektovania objektu, výberu zariadení a ich konfigurácie, odsúhlasenia ceny a dodacích lehôt, dopravy, montáže a uvedenia do prevádzky ako aj poskytnutia technickej podpory.

Zabezpečujeme poradenstvo pre požadované zariadenia, výrobu zariadení podľa požiadaviek klienta, minimálne dodacie lehoty a taktiež vykonanie šéfmontáže a oživovacích prác, riadne zaškolenie personálu a záručnú (a pozáručnú) údržbu.

Základnou prioritou spoločnosti ENERGOKOMPLET, s.r.o. sú výhradné partnerské podmienky spolupráce s výrobnými závodmi a výroba produkcie v súlade s individuálnymi požiadavkami zákazníka

História

Spoločnosť bola založená v roku 2007 skúsenými odborníkmi v oblasti inžinierskeho a technologického vybavenia podnikov s vysoko technologickou výrobou, pre ktoré sa vyžaduje zabezpečenie špeciálnych stavebných konštrukcií, presné zachovanie mikroklímy, bezproblémové elektrické napájanie, zásobenie chladom, teplom, technickými a špeciálnymi plynmi, kvapalnou chémiou, deionizovanou vodou a inými.

Z roku na rok sa rozširuje okruh našich partnerov v oblasti výroby inžinierskych zariadení a to: generátorov čistých plynov, plynových kabinetov a systémov, staníc pre prípravu vody a iných.

Špecializácia

Naša spoločnosť zabezpečuje dodávku celého spektru inžinierskych zariadení pre výrobu s čistými priestormi a zúčastňuje sa všetkých štádií projektu od výberu zariadení a do okamihu ich uvedenia do prevádzky v objekte.

Základné predmety činnosti:

  • Výroba a dodávka konštrukcií čistých priestorovKonštrukcie čistých priestorov
  • Výroba a dodávka systémov vzduchotechniky
  • Dodávka technologických zariadení
  • Vykonanie šéfmontáže a oživovacích prác
  • Uskutočnenie dispečerizácie inžinierskych systémov.

Profilovými klientmi našej spoločnosti sú priemyselné podniky s čistými výrobnými priestormi s plochou od niekoľkých desiatkov do niekoľkých tisíc štvorcových metrov. To sú podniky mikroelektroniky, jemnej mechaniky, farmácii, zdravotníctva atď. – tie odvetvia, kde sa používajú konštrukcie, inžinierske a technologické zariadenia pre čisté priestory.

Našimi klientmi sú taktiež vedeckovýskumné laboratória univerzít, vedecké ústavy, experimentálne laboratória veľkých závodov atď., ktoré sa zaoberajú výskumnou činnosťou a skúšobnou výrobou.