Čisté výrobné priestory

Čisté výrobné priestory (ČVP) sú priestory, v ktorých sa kontroluje koncentrácia vo vzduchu rozptýlených častíc, vyvinuté a používané tak, aby minimalizovať prienik, uvoľnenie a uchovanie častíc vnútri priestoru a umožniť podľa potreby vykonanie kontroly iných parametrov napríklad teploty, vlhkosti a tlaku. [zdroj GOST ISO 14644-1-2002]

Tabuľka klasifikácie čistých výrobných priestorov

 

GOST R ISO 14644-1- 2000

EU GMP (2009)

Fed.St. 209D (1988)

Prípustná výpočtová koncentrácia častíc [častica/m3], s priemerom najviac 0,5 μm

1 ISO

 

 

нд

2 ISO

 

 

4

3 ISO

 

1

35

4 ISO

A / B

10

352

5 ISO

 

100

3 520

6 ISO

B / C

1 000

35 200

7 ISO

C / D

10 000

352 000

8 ISO

 

100 000

3 520 000

9 ISO

 

1 000 000

35 200 000

Základy tak zvanej techniky čistých priestorov položil rast požiadaviek na kvalitu nových technológií podľa parametrov okolitého prostredia. Čisté výrobné priestory sa používajú v mikroelektronike, pri výrobe prístrojov, vo farmácii, medicíne a laboratóriách.

Čisté priestory znamenajú nie len ohradzujúce konštrukcie, ale celý komplex takých systémov ako systém filtrácie a vzduchotechniky, osvetlenia, automatiky, dispečingu a technologických zariadení.

Komplex ČVP pozostáva zo základných ohradzujúcich elementov a konštrukcií čistých priestorov:

·        Stenové priečky pre čisté priestory

·        Obkladové panely pre čisté priestory

·        Dvere pre čisté priestory (plné, zasklené)

ГерUtesnený závesný panelový alebo kazetový podhľad pre čisté priestory

·   Zabudované a priložené svietidlá pre čisté priestory

·        Prekladacie kabíny a vzduchové priepuste

·         Podlaha antistatická (plná, dierovaná)

и фFiltračné ventilačné moduly (FVM) a filtre pre čisté priestory

·         Nerezový nábytok

 

 

Úprava čistých výrobných priestorov sa vykoná len za použitia materiálov a zariadení, ktoré vyhovujú požiadavkám hygienických predpisov. Všetky spojenia elementov konštrukcií čistých priestorov ako stenové a stropové panely, okná, dvere sa uskutočnia spôsobom „lícovania“, týmto sa zabezpečí rovnorodosť povrchov stien a stropov bez výstupkov a preliačin. Vďaka použitiu konštrukčných elementov ponúkaných modelov sa v čistých priestoroch zabezpečuje možnosť ľahkého čistenia všetkých povrchov, nie sú miesta, v ktorých by sa usadili nečistoty. Modulový systém ohradzujúcich konštrukcií a jednoduchosť ich spojenia zabezpečuje maximálnu pružnosť pri výstavbe čistých priestorov a ľahkosť ich prípadných preplánovaní alebo rozšírení.

Zoznam a špecifikácie ponúkaných pre dodanie zariadení a konštrukcií môžete nájsť v našom katalógu.č. 1 konštrukcií čistých priestorov.